Du kan velge hvilket start-/målområde du vil delta fra.
Alle sykler 27 km og er innom de to andre start-/målområdene på turen.

Traséen er i all hovedsak lagt til gang/sykkelsti der dette finnes, og er lagt utenom trafikkerte veier.