Samme traseé som i 2017, med noen små endringer. Det er lagt til et par km ned mot Ringdalsveien.
Traséen er lett kupert, og går for det meste på grusveier, sykkelbare traktor/lysløype partier, asfalt. Ingen ekstreme bakker, hverken opp eller ned. Ca. 300 m akkumulert stigning pr. runde.