NB! Lisens gjelder ikke for de som ikke er medlemmer i folketrygden eller er 70 år eller eldre.

Z

Alle deltakere fra 17 år

Må ha gyldig lisens (aktiv- eller engangs kr. 200,-) og er derved også forsikret av arrangør i følge NCFs reglement.

Z

Alle som sykler i trimklasser

Må løse trimlisens på kr. 150,- (NCF).

Z

Ungdom som fyller fra 13-16 år

I rittåret kan løse ungdomslisens kr. 50,- (NCF)

Z

Barn 6-12 år

skal ikke løse lisens da disse automatisk er dekket av barneidrettsforsikringen til NIF

Utøvere med Aktivlisens må medbringe denne ved avhenting av startnummer.
(Kan denne ikke fremvises må det påregnes ventetid.)