Her er Raumerrittets hedersgalleri

Oversikt over tidligere vinnere i Raumerrittet

VINNERE HERRER ELITE 2015

VINNER I HERRE ELITE 2015

Greg Shaw

VINNER DAMER ELITE 2015

Gunn Hilleren

VINNERE OLAV DIGRE DAMER 2014