Raumerne gav navnet til Raumerrittet!

Da vi høsten 2001 endelig hadde fått lagt til rette for et sykkelritt på Romeriksåsen, var det et klart valg å legge starten på rittet til den gamle slagplassen på Hellerudsletta. I følge sagaen skal det i 1022 ha blitt utkjempet et stort slag her mellom Raumerne og Olav den Hellige. Raumerne var de siste gjenstridige som ikke ville ta imot hans kristendom! Men hvem var nå egentlig disse raumerne? Det vi i dag kaller Romerike har fått navn etter disse hardbalne, gamle stabeisene av noen vikinger, og at det virkelig var noen hardhauser kan historien berette om.Det har bodd folk på Romerike siden stein-alderen, og den rike jorden og de gode jakt —og fiskemulighetene gjorde at det grodde frem noen sterke slekter i området. Disse bygdene har fostret kjente konger som Halvdan Matille og Gudrød Veidekonge, karer som ikke nøyde seg med bare å styre over raumerne, men som også dro sydover i landet og la under seg områdene Viken og Vingulmark rundt Oslofjorden og store deler av Vestfold. Kong Alvgeir tok med sine menn og reiste østover et stykke, og etter en stund hadde han også lagt under seg enda mer land. Området kalte han opp etter seg selv, slik at det ble hetende Alvheimr. I dag heter dette området Bohuslän og ligger i Sverige. Raumer kongene kom og gikk. Det var et mektig folk, og man «pillet» ikke Raumerne på nesen! Gandalv, Sigurd Hjort, Hogne og Hake er alle konger som har satt spor etter seg i historien. Og ikke var de særlig redde av seg heller. Kong Hake, for eksempel, fant ut at han ikke likte måten Harald Hårfagre fór frem på, så han samlet seg en hær på 300 mann og la ut for å sette ham på plass! Men Hårfagres hird var for sterk, og Hake ble drept i slaget. Den dalen hvor slaget sto bærer fremdeles hans navn; Hakadal.

Men raumerne var fremdeles gjenstridige og svært uvillige til å betale skatter til denne langhårede kongen. De yppet stadig til strid, og Hårfagre måtte fare brutalt frem og tukte dem hardt. Mange gårder og hele bygder ble brent, og mange raumere måtte bøte med livet. Da kong Olav, som senere ble kjent under tilnavnet Den hellige, dro opp gjennom Raumerike på sin vei for å kristne hele landet, samlet de seg i hær mot ham. Det var en stor bondehær, og de sto mot ham ved elven Nitja, som i dag heter Nitelva. Denne hendelsen er senere kjent som slaget ved Nitsund. Og selv om Raumerne sloss som berserker hadde kongen sterkere og mer erfarne krigere i sin hird. Raumerne trakk det korteste strået, bøyde seg for kongen og tok til kristendommen. Det er kvaliteten til Raumerne man søker å lokke frem i Raumerrittet. Styrke, pågangsmot, utholdenhet, målbevissthet og et ønske om å yte sitt beste i kappestrid med andre. Man skygger ikke unna for tøffe fysiske utfordringer, men kaster seg på sykkelen og trår det man er god for! Og skulle man ikke vinne førsteprisen, så står man som en staut raumer med hodet høyt hevet og vet at man har gitt sitt ytterste. Man har vært med og deltatt —og har grunn til å være stolt! Velkommen som deltaker i Raumerrittet!